Press "Enter" to skip to content

Posts published in ตุลาคม 2022

Halloween ฮาโลวีน กับสัญลักษณ์ต่างๆ

สัญลักษณ์​ ของ​ ฮาโลวีน​ มา​จาก​ไหน? ต้นตอ​ของ​ธรรมเนียม​และ​สัญลักษณ์​บาง​อย่าง​ของ​ฮาโลวีน ฮาโลวีน Halloween​ เป็น​เทศกาล​วัน​หยุด​ของ​ชาว​อเมริกัน แต่​การ​ฉลอง​นี้​กลาย​เป็น​ที่​นิยม​ใน​หลาย​ส่วน​ข…