fbpx Press "Enter" to skip to content

Posts published in พฤษภาคม 2021

วัคซีน ที่ได้รับการรับรองจาก องค์การอนามัยโลก

วัคซีน ที่ได้รับการรับรองจาก องค์การอนามัยโลก ถือเป็น วัคซีน ที่ผ่านกระบวนการทดสอบและมีความปลอดภัย องค์การอนามัยโลก (อังกฤษ: World Health Organization ตัวย่อ WHO) เป็นทบวงการชำนาญพิเศษของสหป…