Press "Enter" to skip to content

แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ซื้อผิดอาจถึงตาย !!!

ช่วง ไวรัสโควิด19 ระบาด ในประเทศไทย ทั้ง หน้ากากอนามัย และ แอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อโรค ขาดแคลน หาซื้อไม่ค่อยจะได้ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะ มีผู้กักตุน เพื่อค้ากำไร หรือ เก็บไว้ใช้เอง หรือนำไปผลิตเป็น เจล แอลกอฮอล์ ขาย เพราะ สามารถบวกราคา ฟันกำไรได้มากโข

แอลกอฮอล์ เป็นชื่อสารเคมีกลุ่มหนึ่ง ซึ่งที่รู้จักกันมากที่สุดคือ “เอทานอล” (ethanol) หรือ “เอทิลแอลกอฮอล์” (ethyl alcohol) และ “เมทานอล” (methanol) หรือ “เมทิลแอลกอฮอล์” (methyl alcohol) ซึ่งสาร ทั้งสองตัวนี้ แม้จะมีคุณสมบัติหลายๆ อย่างที่คล้ายกัน แต่ ความเป็นพิษ ต่อร่างกายนั้นแตกต่างกันอย่างที่หลายคนคาดไม่ถึง

แอกอฮอล์ ชนิดที่นำมาใช้ ล้างแผลและฆ่าเชื้อโรค คือ ชนิด “เอทิลแอลกอฮอล์” หรือ “เอทานอล” มีสูตรเคมีคือ C2H5OH

เอทานอล
เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์

เป็นของเหลวไม่มีสี ระเหยได้ ไวไฟสูง สามารถละลายน้ำได้

โดยปกติ เอทิลแอกอฮอล์ เป็นแอลกอฮอล์ ที่ได้จากการหมักพืชผลทางการเกษตร เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด แอลกอฮอล์ชนิดนี้กินได้ นิยมนำมาใช้ทำเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ เหล้า ไวน์ และเบียร์ ยาสำหรับเช็ดทำความสะอาดแผล ใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง ใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น

ความเป็นพิษต่อร่างกาย คือ ทำให้เกิดโรคพิษสุราเรื้อรังและตับอักเสบ เป็นอาการพิษของผู้เสพสุราเป็นระยะเวลานาน นั่นคือ อาการพิษเรื้อรังที่เกิดจากเอทานอล

สำหรับเอทานอลในน้ำยาล้างแผล ไม่สามารถดื่มได้ เพราะในน้ำยาล้างแผลจะมีการใส่สีไว้เพื่อป้องกันการนำไปรับประทาน

สำหรับ “เมทิลแอลกอฮอล์” หรือ “เมทานอล” มีสูตรเคมีคือ CH3OH

เมทานอล หรือ เมทิล แอลกอฮอล์

เป็นของเหลวใส ระเหยง่าย เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการกลั่นทางปิโตรเคมี

นิยมใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมการทำเฟอร์นิเจอร์ เช่น สีทาไม้ น้ำมันเคลือบเงา ยาลอกสี ฯลฯ และใช้เป็นเชื้อเพลิงในธรรมชาติ

ความเป็นพิษต่อร่างกายถือได้ว่า มีพิษมาก และอันตรายมาก

เมทานอลสามารถดูดซึมได้ทางผิวหนัง ลมหายใจ ผู้ที่สูดดมเข้าไประคายเคืองต่อทางเดินหายใจ ทำให้หลอดลมอักเสบ หลอดคออักเสบ มีการระคายเคืองต่อเยื่อบุตา ทำให้เยื่อบุตาอักเสบ

หากหายใจเอาเมทานอลเข้าไปมาก ๆ จะทำให้เกิดการปวดท้อง เวียนหัว คลื่นไส้ อาเจียน กล้ามเนื้อกระตุก หายใจลำบาก การมองเห็นจะผิดปกติจนอาจทำให้ตาบอดได้

หากดื่มเข้าไป จะถูก ดูดซึมและ กระจายเข้าสู่กระแสเลือดทันที มีผลให้ เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน เห็นภาพไม่ชัด มีผลต่อประสาทตา อาจทำให้ตาบอด ที่สำคัญยังมีผลต่อระบบหายใจ ทำให้ไตอักเสบ กล้ามเนื้อตับตาย หรือโลหิตเป็นพิษ อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตในที่สุด

ดังนั้น หาก ต้องการ ซื้ออัลกอฮอล์ ไปผลิตเจลอัลกอฮอล์ หรือ ไปใช้ฆ่าเชื้อโรค ให้ตรวจสอบผู้ขายให้แน่ใจว่า เป็น เอทิลแอลกอฮอล์ หรือ เอทานอล ไม่ใช่ เมทิลแอลกอฮอล์ หรือ เมทานอล จะได้ไม่รู้สึกเสียใจภายหลัง หากเกิดความผิดพลาด จากการเลือกซื้อ แอลกอฮอล์ ผิดประเภท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น