Press "Enter" to skip to content

เตรียม สเปรย์ แอลกอฮอล์ ใช้เอง

โรคโควิด-19 ระบาด ของต้องมี ก่อนนอกจากบ้าน นอกจาก หน้ากากอนามัย ก็ต้องมี เจลแอลกอฮอล์ ช่วงนี้เจอแต่ เจลแอลกอฮอล์ แพงแสนแพง มาทำสเปรย์แอลกอฮล์ ใช้เองกันดีกว่า พกพาใส่ขวดสเปรย์เล็กๆ ติดตัว ฉีดฆ่าเชื้อเมื่อ ไปสัมผัส จุดที่คนใช้ร่วมกัน เช่น บานประตู ปุ่มลิฟท์ กล่องบรรจภัณฑ์ ฉีดปิ๊ดๆ ที่ จุดสัมผัส หรือ หลังสัมผัสค่ะ

สิ่งแรกที่ต้องรู้คือ แอลกอฮอล์ที่ใช้ ต้องเป็น เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ หรือ ชนิดที่เรียกว่า Iso propyl alcohol ก็ได้ แต่ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ เอทานอล จะดีกว่า ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ และ ห้ามใช้ เมทานอล หรือ เมทิล แอลกอฮอล์ เด็ดขาด เพราะเป็นอันตราย

ส่วนผสมที่สำคัญ ต้องมีแอลกอฮอล์ ที่ 60-80% ถ้า น้อยกว่า หรือ มากกว่า จะไม่สามารถฆ่าเชื้อได้

แอลกอฮอล์ เข้มข้น 60-80% เท่านั้นที่ฆ่าเชื้อได้

เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม และอย่าลืม ภาชนะบรรจุ ตอนผสมเสร็จแล้ว สามารถเพิ่มกลีเซอรีนลงไป ช่วยประทินผิว ได้ด้วย

เอทิลแอลกอฮอล์ที่ซื้อตามร้านเคมีภัณฑ์ อาจมีแบบ 99% หรือ 96% ให้สอบถาม ผู้ขายด้วย เพื่อจะได้ คำนวณ %ที่ต้องการให้ถูกต้อง

การคำนวณเปอร์เซ็นต์ เลือก คำนวณ แบบ น้ำหนัก หรือ ปริมาตรก็ได้ แต่ต้องเลือกหน่วยเดียวกัน

หากเลือกเป็นชั่งน้ำหนัก ก็ชั่ง ส่วนผสมแต่ละส่วน แล้วผสมให้เข้ากัน

สูตรนี้ไม่เติมกลีเซอรีน ก็จะได้ แอลกอฮอล์ ที่ 74.67%

คนผสมเสร็จ เทใส่ขวดเก็บและแบ่งใส่ขวดพกพากันได้เลย

เตรียม สเปรย์แอลกอฮอล์ใช้เองง่ายๆไม่แพง

อ่านเพิ่ม >>> แอลกอฮอล์เลือกผิดอันตราย

ใส่ความเห็น