Press "Enter" to skip to content

อย. เพิกถอนใบอนุญาต แอลกออฮ์

คณะกรรมการอาหารและยา ( อย ) ประกาศเพิกถอน ใบรับจดแจ้ง และ ให้เรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์เจลล้างมือ ใน ท้องตลาด ที่มี แอลกอฮอล์ ต่ำกว่า 70 % โดยปริมาตร

อย. ได้เพิกถอนใบรับจดแจ้ง และให้เรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์ เจล แอลกอฮอล์ ล้างมือดังกล่าวตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 153/2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563

ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีคำสั่งเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางและให้เรียกเก็บคืน เจลล้างมือ ที่มีส่วนผสมของ แอลกอฮอล์ จำนวน 24 รายการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย พ.ศ.2563 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ เจลล้างมือแอลกอฮอล์เป็นเครื่องสำอางและต้องมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70 %โดยปริมาตร ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่10 มีนาคม2563 ที่ผ่านมา

โดยรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืน มีดังนี้

อ่านเพิ่มเติม >>>> แอลกอฮอล์ผิดประเภท , วิธีทดสอบแอลกอฮอล์

ใส่ความเห็น