Press "Enter" to skip to content

วิธีใส่ หน้ากากอนามัย ให้ถูกต้อง

การป้องกันเชื้อโควิด-19 โดยการสวมใส่ หน้ากากอนามัย แบบที่ บุคลากรทางการแพทย์ใช้กันนั้น หลายๆคนเป็นเรื่องใหม่และไกลตัว แต่เมื่อต้องใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ก็ต้องสวม หน้ากากอนามัย ให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้

เมื่อไหร่จึงจะใช้หน้ากากอนามัย

เมื่อต้องดูแลผู้ที่อาจติดเชื้อ โควิด-19

เมื่อมีการไอ หรือ จาม

โดยการใช้หน้ากากอนามัย จะได้ผลดี เมื่อได้มีการทำความสะอาดมือ ด้วย สบู่ หรือ แอลกอฮอล์ แล้วเท่านั้น

หากมีการใช้หน้ากากอนามัย ต้องรู้วิธีทิ้ง หน้ากากอนามัยให้ถูกต้องด้วย

ก่อนสวมหน้ากากอนามัย ต้องทำอย่างไรบ้าง

ก่อนการใส่หน้ากาก

ก่อนสวมหน้ากากอนามัย ต้องทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ หรือ ล้างมือด้วยสบู่และน้ำทุกครั้ง

ระหว่างสวมหน้ากากอนามัย มีข้อควรทำอย่างไร

รหว่างการใช้หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการสัมผัส หน้ากาก หากมือไปสัมผัส ควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือ แอลกออฮอล์

สวมหน้ากากให้ถูกต้อง

การสวมหน้ากาก ต้องสวมให้ปิดครอบปากและจมูก และตรวจสอบด้านข้างระหว่าหน้ากากกับแก้ม ต้องแนบสนิท ไม่มีช่องว่าง

การถอดหน้ากากอนามัย เมื่อเลิกใช้

การถอดหน้ากากอนามัย ต้องไม่สัมผัสด้านหน้าของหน้ากาก ให้ถอดโดยจับที่สายคาด ทิ้งในถังปิด แล้วล้างมือ ด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์

ข้อมูล : WHO องค์การอนามัยโลก

ใส่ความเห็น