Press "Enter" to skip to content

ประวัติ โคโรน่า ไวรัส หรือ COVID-19 และการดูแลตัวเองเบื้องต้น

Coronaviruses หรือ โคโรน่าไวรัส หรือ COVID-19 อยู่ในจำพวกของไวรัส ที่เป็นที่รู้จักกันดี ที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วย ตั้งแต่การไม่สบาย จนกระทั่งมีอาการของ โรคที่รุนแรง มากขึ้นใน ระบบทางเดินหายใจ ที่เคยเจอมาก คือ โรคในระบบทางเดินหายใจ (MERS) และโรคทางอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS).

 Coronavirus (COVID-19) ได้ระบุไว้ว่าพบในปี คศ ๒๐๑๙ ในอู่ฮั่น Wuhan ประเทศจีน ซึ่งเป็น coronavirus ใหม่ที่ยังไม่ได้รับการระบุไว้ก่อนหน้านี้ในมนุษย์

วีดีโอนี้ให้คำแนะนำทั่วไปของ COVID-19 และไวรัสทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นใหม่และมีไว้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของประชาชน ผู้จัดการเหตุการณ์และบุคลากรที่ทำงานสำหรับสหประชาชาติ องค์กรระหว่างประเทศและ ngo.

ชื่อโรคอย่างเป็นทางการถูกสร้างขึ้นหลังจากการสร้างวีดีโอ การกล่าวถึงของ nCoV คือ COVID-19, โรคติดเชื้อที่เกิดจาก coronavirus ที่พบมากที่สุด.

ที่มา https://openwho.org/courses/introduction-to-ncov

อ่านเพิ่มเติม >>>> ไวรัสโคโรน่า การแพร่ระบาด

ใส่ความเห็น