Press "Enter" to skip to content

ทำไม น้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จิ้น ราคาแพงที่สุด?

หากคุณเคยซื้อน้ํามันมะกอกมาก่อน คุณอาจสังเกตเห็นความแตกต่างของราคาอย่างมากของน้ำมันมะกอกแต่ละชนิด เช่น น้ำมันมะกอก ชนิด เอ็กซ์ตร้าเวอร์จิ้น โอลีฟออยล์ ( extra virgin olive oil ) เวอร์จิ้น โอลีฟออยล์ ( Virgin olive oil ) light olive Oil , Pure Olive Oil หรือ Ponace Olive oil

โดยน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ Extra Virgin Olive oil มีราคาแพงเป็นพิเศษและ ราคาแพงที่สุด

ด้วยเหตุผลที่ว่า

“น้ํามันมะกอกบริสุทธิ์ ( extra virgin olive oil ) ผลิตจากการกดคั้นครั้งแรกของมะกอกโดยไม่ใช้ความร้อนใด ๆ ”

การผลิตน้ำมันมะกอกแต่ละชนิด

ในขณะที่ กับน้ํามันมะกอกชนิด Virgin , light หรือ Pure ซึ่งผลิต โดยการใช้ความร้อนหรืออาจผสมกับน้ํามันหรือตัวทําละลายอื่น ๆ ซึ่งความร้อนสามารถทําลายสารอาหารบางอย่างที่มาจากผลไม้มะกอกตามธรรมชาติ

นักโภชนาการยังแนะนําว่าน้ํามันมะกอกบริสุทธิ์ที่มาจากท้องถิ่นนั้นดีที่สุด: เพราะน้ํามันมะกอกเมื่อเจออากาศจะเกิดการออกซิไดซ์

( oxidized ) และจะเปลี่ยนลักษณะของน้ํามันจากการไขมันไม่อิ่มตัว ( unsaturated )เป็นไขมันอิ่มตัว ( saturated )

หากน้ำมันเกิดการออกซิไดซ์ จะมีกลิ่นเหม็นหืน และรสชาติจะเปลี่ยนไป

ดังนั้น น้ำมันมะกอก จึงควรเก็บรักษาโดยให้ห่างจากแสงแดด และไม่ควรเก็บนานเกิน 12 เดือน

Cr. abc.net.au /pexel /canva / healthy4all /healthy4allth

Comments are closed.