Press "Enter" to skip to content

ความดันโลหิตสูง กับ เกลือ สัมพันธ์กันอย่างไร

ผลกระทบของ เกลือ กับ ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง กับ เกลือ สัมพันธ์กันอย่างไร เคยได้ยินมั้ย ว่า คนชอบทานเค็ม ทำให้มีส่วนในการเกิดโรคความดันโลหิตสูง มาดูเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ กันว่า เพราะอะไร

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ทำให้เกิด ความดันโลหิตสูง  คือ  เกลือ  ซึ่งไม่ใช่เฉพาะสารสีขาวแต่จะรวมไปถึงของที่มีรสเค็มทั้งหมด  ในทุกสภาพ 

เกลือจะทำให้ไตทำงานหนักขึ้น เพราะร่างกายของคุณกักเก็บน้ำมากขึ้น เพื่อขับเกลือออก

น้ำที่ร่างกายเก็บไว้มากๆนี้จะทำให้ ความดันโลหิตสูง ขึ้น มีผลให้เกิดภาวะการทำงานที่หนักขึ้นใน ไต หลอดเลือด หัวใจและ และ สมอง ของคุณ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของเกลือในร่างกายของคุณโปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง:

ไต

หลอดเลือดแดง

หัวใจ

สมอง

Picture : lifelinescreening.com

ผลกระทบต่อ ไต

การรับประทานเกลือมากเกินไปอาจทำให้เกิดโรคไต

ร่างกายของคุณกำจัดของเหลวที่ไม่ต้องการโดยการกรองเลือดของคุณผ่านทางไต ที่ไตของเหลวใด ๆ จะถูกดูดออกและ ส่งผ่านลงในกระเพาะปัสสาวะ และขับถ่ายออกมาเป็นปัสสาวะ

ไตใช้วิธี ออสโมซิส ดึงน้ำส่วนเกินออกจากเลือด กระบวนการนี้ จะใช้ สมดุล ของโซเดียม และโปตัสเซียม ในการดึงน้ำผ่านผนัง เซลล์ จากกระแสเลือด ไปยัง กระเพาะ ปัสสาวะ

ภาพ : DDC

การกินเกลือ จะเพิ่มปริมาณโซเดียมในกระแสเลือดของคุณ และ ทำลายความสมดุลที่ละเอียดอ่อนในการขจัดของเสียที่ไต ลดความสามารถของไตในการกำจัดน้ำ

ผลที่ได้คือ จะทำให้ ความดันโลหิตสูง ขึ้นเนื่องจากน้ำส่วนเกิน และภาวะการทำงานที่เพิ่มขึ้นในหลอดเลือดในไตที่บอบบาง

เมื่อเวลาผ่านไป ภาวะการทำงานที่หนักขึ้นในไตสามารถทำลายไต ซึ่งเรียกว่าโรคไต จะลดความสามารถในการกรองของเสียที่ไม่ต้องการและเป็นพิษ และพิษก็เริ่มสะสมในร่างกาย

หากโรคไตไม่ได้รับการรักษา และ ความดันโลหิตไม่ลดลง ความเสียหายอาจนำไปสู่ภาวะไตวาย นั่นคือ ภาวะที่ไตไม่สามารถกรองเลือดได้อีกต่อไปและร่างกายจะเริ่มเป็นพิษอย่างช้าๆจากของเสียที่ไม่สามารถกรองได้โดยไต

หากคุณมี ความดันโลหิตสูงและได้รับการรักษาด้วยยาขับปัสสาวะ จะทำให้ไตขับของเหลวออกจากกระแสเลือดมากขึ้น เนื่องจากโซเดียมในเกลือ ต่อต้านผลกระทบนี้ การลดปริมาณเกลือของคุณจะทำให้ยาลดความดันโลหิตของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Source : www.bloodpressureuk.org

วิธีกินเกลือให้น้อยลง

ใส่ความเห็น