Press "Enter" to skip to content

การดูแล ผู้สูงอายุ ให้ห่างไกล เชื้อ โควิด19

สังเกตอย่างไรว่า ผู้สูงอายุ ติดเชื้อ โควิด19


การดูแล ผู้สูงอายุ ให้ห่างไกล เชื้อ โควิด19 กรณีที่ ผู้สูงอายุ มีการติดเชื้อ โควิด19 เกิดขึ้น อาการอาจไม่ชัดเจนและไม่ตรงไปตรงมา เช่นอาจไม่มีไข้ หรืออาจ มีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร หรือรับอาหารทางสายยางไม่ได้ ซึมสับสนเฉียบพลัน ความสามารถในการ ช่วยเหลือตัวเองลดลงอย่างรวดเร็ว ควรรีบปรึกษาแพทย์ เพราะมีความเสี่ยงสูงที่อาการจะรุนแรงมากกว่า ในวัยอื่นๆ

จะดูแล ผู้สูงอายุ อย่างไรไม่ให้เกิดการถดถอยของร่างกาย สมอง และ เกิดความเครียดระหว่างที่ ผู้สูงอายุ ต้องเก็บตัวอยู่กับบ้าน


โดยยึดหลัก 5อ. ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ เอนกายพักผ่อน ออกห่างสังคมนอกบ้าน ดังนี้

อาหาร


รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปรุงสุกใหม่ๆไม่รับประทานอาหารที่หวาน หรือ เค็มเกินไป เน้นอาหารที่มีโปรตีนสูงเสริมภูมิคุ้มกัน และควรให้รับประทานอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู่ ทานอาหารธรรมชาติ เพื่อให้ได้รับ สารอาหารที่ครบถ้วนตามความต้องการของร่างกายและสมอง

ผู้สูงอายุ ควรทานอาหารครบ 5 หมู่ ป้องกัน เชื้อโควิด19
ผู้สูงอายุ ควรทานอาหารให้ครบ 5 หมู่


ผู้สูงอายุ มักมีมีปัญหาสุขภาพในช่องปาก ซึ่งส่งผลต่อการรับประทานอาหาร เพื่อลดความเสี่ยง ที่ต้องออกมาพบทันตแพทย์ในช่วงวิกฤตนี้ ขอแนะนำผู้สูงอายุให้รักษาสุขภาพช่องปากโดยใช้สูตร 2 – 2 – 2 ดังนี้

ผู้สูงอายุ เลี่ยงพบ หมอฟัน ป้องกัน เชื้อโควิด19
ผู้สูงอายุ ควรหลีกเลี่ยงการพบ ทันตแพทย์ ช่วงโรคระบาด


แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง, แปรงฟันนานอย่างน้อย 2 นาที และไม่รับประทานอาหารหลังการแปรงฟัน 2 ชั่วโมง หากมีฟันปลอมให้ถอดฟันปลอมออกล้างหลังรับประทานอาหาร และก่อนเข้านอนเพื่อไม่ให้เป็น แหล่งสะสมเชื้อโรค หลีกเลี่ยงอาหารแข็งหรือเหนียว


ออกกำลังกาย


ชวน ผู้สูงอายุ ออกกำลังกาย ด้วยท่าง่ายๆ เช่น การเดิน หรือ แกว่งแขน ออกกำลังกายในบ้านอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 – 60 นาที หรือเท่าที่ทำได้ตามสภาพของ ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ ควรออกกำลังกาย ป้องกัน เชื้อโควิด19
ผู้สูงอายุ ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ ท่าง่ายๆ


อารมณ์


หยุดรับข่าวสารที่มากเกินไป โดยจำกัดการติดตามข้อมูลประมาณวันละ 2 ครั้ง ในตอนเช้าและตอนเย็น หรือตอนกลางคืน เพื่อป้องกันภาวะวิตกกังวลจากการรับข่าวสารมากเกินไปไม่ควรกังวลหรือตระหนกกับ ข่าวร้ายให้มาก ผู้สูงอายุ คือผู้ที่ผ่านความยากลำบากและโรคระบาดร้ายแรงต่างๆมาแล้ว ท่านจะเป็นผู้ให้หลักคิดแก่ลูกหลานได้
ปรึกษาผู้รู้ใจ หรือไว้ใจได้ เช่น ครอบครัว ลูกหลาน ญาติ เพื่อน ๆ เพื่อระบายความไม่สบายใจ ความ กังวลและความกลัวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
การทำกิจกรรมที่ ผู้สูงอายุ ชื่นชอบ มีความถนัด มีความภูมิใจ เช่น ทำอาหาร เล่นดนตรีวาดรูป อ่าน หนังสือ ดูโทรทัศน์ ปลูกต้นไม้ ทำสวนฯลฯ หัวใจสำคัญที่สุด คือ ต้องรู้ก่อนว่า ผู้สูงอายุ ในบ้านของเราชอบอะไร แล้วหากิจกรรมที่สอดคล้องกับที่เขาชื่นชอบ

ผู้สูงอายุ ควรทำกิจกรรมที่ชอบ ป้องกัน เชื้อโควิด19
หากิจกรรมที่ผู้สูงอายุ ชื่นชอบ ให้ทำ


สร้างความสุขให้ตนเอง และสมาชิกในครอบครัว ทำสิ่งที่เพลิดเพลินและมีความสุข พูดคุยเรื่องที่ทำให้มี ความสุข สนุกสนาน ดูรูปภาพที่เป็นความสุขของครอบครัว หากยังไม่ได้ผล ใช้เทคนิคจัดการความเครียด เช่น การฝึกหายใจคลายเครียด การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
การนวดคลายเครียดด้วยตนเอง (สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaimentalhealth.com)
หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ยาเสพติด

โทรปรึกษา สายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร. 1323 ถ้าพบว่ามีความผิดปกติด้านอารมณ์ หงุดหงิด ฉุนเฉียว โกรธง่าย สมาธิไม่ดี มีความคิดในแง่ลบ หมกมุ่นแต่เรื่องการระบาด และกลัวว่าตนเองจะติดเชื้อ นอนไม่หลับ ต้องพึ่งเหล้า บุหรี่ ยาและยาเสพติดมากขึ้น


เอนกายพักผ่อน


ผู้สูงอายุ ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ การนอนสำคัญมาก ควรให้นอนประมาณไม่เกิน 3 ทุ่ม เพื่อให้พักผ่อน ได้เต็มที่ยาวนาน นอนหลับพักผ่อน ให้เพียงพอ 7 – 9 ชั่วโมง/วัน


ออกห่างสังคมนอกบ้าน

ผู้สูงอายุ social distancing ป้องกัน เชื้อโควิด19
ผู้สูงอายุ ติดต่อทาง โทรศัพท์ แทนการเจอแบบใกล้ชิด


ระหว่างมีการระบาดทั้ง ผู้สูงอายุ และ ผู้ดูแล ควรเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านให้มากที่สุดแต่ญาติหรือผู้ดูแลที่ ยังต้องออกไปนอกบ้านด้วยเหตุผลความจำเป็นต่างๆ ไม่ควรเข้าไปคลุกคลีกับ ผู้สูงอายุ รักษาระยะห่างอย่าง น้อย 2 เมตร และควรใส่หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ทุกครั้งที่เข้าไปพูดคุยกับ ผู้สูงอายุดูรายละเอียด เพิ่มเติมในหัวข้อ “จะป้องกันเชื้อโควิด-19 ไม่ให้แพร่สู่ผู้สูงอายุได้อย่างไร”

หากกังวลใจ หรือมี อาการสงสัยเสี่ยงต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โทรปรึกษา สายด่วน กรมควบคุมโรคโทร 1422

ที่มา :  กรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต

ภาพ : freepik

ใส่ความเห็น