Press "Enter" to skip to content

กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ Covid19 และ ข้อควรทำ

หากคุณเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเหล่านี้ คุณมีความเสี่ยงติดเชื้อ Covid19 แล้วหล่ะ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักร ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2563 ระบุว่า
 
ให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรดังต่อไปนี้ เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19))
(1) สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea)
(2) สาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China) รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า (Macao) และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong)
(3) สาธารณรัฐอิตาลี (Italian Republic)
(4) สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (Islamic Republic of Iran)
 

หากคุณกลับมาจากประเทศเสี่ยง และไม่มีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หรือหายใจหอบเหนื่อย คุณมีความจำเป็นต้องกักตัวเองเป็นเวลา 14วัน มั้ย


เมื่อมีประวัติเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง แม้ไม่มีอาการก็ควรกักตัวเองเป็นเวลา 14 วันเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และหากมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอและหายใจเหนื่อย ควรเข้ารับการตรวจที่สถานพยาบาลเพื่อประเมินอาการ

เมื่อมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย COVID-19 หากไม่มีอาการควรกักตัวเองเป็นเวลา 14วันในทันที จริงมั้ย

จริง เมื่อมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อ หากไม่มีอาการเจ็บป่วย ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย ควรกักตัวเองและสังเกตอาการเป็นเวลา 14วัน หากเจ็บป่วยสามารถไปรับการตรวจที่สถานพยาบาลได้เพื่อประเมินอาการ
 

กลุ่มเสี่ยง covid19

เมื่อวัดอุณหภูมิร่างกายได้มากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 C ในระหว่างการกักตัว ควรไปพบแพทย์ หรือ ทานยาเอง

ในระหว่างการกักตัว หากมีอาการเจ็บป่วย ได้แก่ ไข้สูง (มากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส) ไอ มีน้ำมูกหรือหายใจหอบเหนื่อย ควรเข้ารับการตรวจที่สถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อประเมินอาการ

เมื่อไอหรือจาม ควรใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากและจมูก หรือ ควรใช้กระดาษทิชชู 

Elbow cough ไอจามลงบนแขน ไม่ไอจามบนมือ เพื่อป้องกัน การสัมผัสเชื้อ และแพร่กระจายเชื้อ

เมื่อไอหรือจาม สิ่งที่ควรทำคือใช้กระดาษทิชชูปิดปากและจมูก หลังจากนั้นให้ทิ้งลงถังขยะ ล้างมือทันทีด้วยสบู่และน้ำสะอาดเป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที หรืออาจใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือก็ได้ แต่หากไม่มีกระดาษทิชชู อาจจะใช้ท้องแขนปิดจมูกและปาก(Elbow cough) แทนการใช้มือปิดปาก

เมื่ออยู่ในระหว่างการกักตัว จำเป็นต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นประจำ หรือไม่

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ควรล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือ ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่มีแอลกอฮอล์ 60-95% เป็นส่วนประกอบถูให้ทั่วพื้นผิวของมือจนเจลแห้ง (ควรล้างมือด้วยน้ำและสบู่เมื่อมือของท่านมีความสกปรกที่เห็นได้ชัดเจน)

เมื่ออยู่ในระหว่างการกักตัว ท่านสามารถออกมาทำธุระนอกบ้านได้ โดยไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัย ได้มั้ย

เมื่ออยู่ในช่วงการกักตัว ควรหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน ยกเว้นการไปรับการรักษา นอกจากนี้ ท่านไม่ควรไปทำงาน โรงเรียน หรือพื้นที่สาธารณะ ส่วนวิธีการเดินทางนั้นให้หลีกเลี่ยงการใช้ขนส่งมวลชนหรือแท๊กซี่

เมื่ออยู่ในระหว่างกักตัว ควรปิดหน้าต่างตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค COVID-19 จริงหรือไม่

ในระหว่างการกักตัว ควรเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท

เมื่ออยู่ในระหว่างการกักตัว ใช้ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นได้มั้ย

ในระหว่างการกักตัว ท่านควรหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็น จาน ชาม แก้วน้ำ ช้อน ส้อม ถ้วย ผ้าเช็ดตัว หรือเตียง โดยหลังจากการใช้งานควรทำความสะอาดสิ่งของต่าง ๆ อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์เลี้ยงในบ้านด้วย

เมื่ออยู่ในระหว่างการกักตัว ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับคนในครอบครัว ใช่มั้ย

ในระหว่างการกักตัว ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น รวมถึงคนในครอบครัว นอกจากนี้ยังควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงถ้าไม่จำเป็น

อ่านเพิ่มเติม >>>> ไวรัสโคโรน่า Covid19

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ใส่ความเห็น